De Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum ssp. nigrum (F.W.Schmidt) Rouy) geldt als één van de parels van het Drentsche Aa-gebied. Zowel in hooilanden als in bermen en op taluds valt de soort in mei op door zijn donkerpaars-blauwe bloeiaren. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is veel onderzoek gedaan naar de ecologie van deze soort. In de loop der jaren zijn tellingen verricht. In 2014 is de verspreiding opnieuw vast- gelegd. Ondanks aankoop en beheer van de hooilanden door Staatsbosbeheer (SBB), gaan de meeste populaties in omvang achteruit. Is er toekomst voor de Zwart- blauwe rapunzel in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL)?

Drenthse Aa, Zwartblauwe rapunzel, populatie, bestuiving, hommel
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.E. Dijkhuis, M.M. Kwak, & J.C. Smittenberg. (2015). Zwartblauwe rapunzel langs de Drenthse Aa. De Levende Natuur, 116, 122–126.