Hoewel het beekdal van de Drentsche Aa van 1965 tot en met de jaren negentig landschappelijk min of meer gelijk bleef, veranderde de broedvogelbevolking in razend tempo. Daarna veranderde het beekdal ook zichtbaar, met navenant snellere veranderingen in de broedvogelsamenstelling. De meest talrijke soorten van 50 jaar geleden zijn nu bijna ver- dwenen, en hebben plaatsgemaakt voor een scala aan nieuwe soorten. Dit artikel beschrijft de veranderingen in de broedvogelbevolking. Indien mogelijk proberen we de veranderingen te linken aan veranderingen in het terrein en het gevoerde beheer.