‘Alleen al de cultuurhistorische betekenis van het Stroomdallandschap Drentsche Aa rechtvaardigt het behoud ervan’, aldus de landschapsarchitect Harry de Vroome bij de presentatie van het Gedachtenplan in 1965. Dertig jaar later is hij als één van de drie samenstellers van dit plan minder optimistisch: ‘Mijn grote zorg is dat de cultuurhistorische waarden niet ondergeschikt worden gemaakt aan de progressiviteit van natuurontwikkeling’ (de Vroome, 1995). Hoe is het de cultuur- historische waarden vergaan en hoe wordt er binnen het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa mee omgegaan?

Drentsche Aa, cultuurhistorie, archeologie, natuurbeheer, landschap
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.N.H. Elerlie, & Th. Spek. (2015). Scenes uit een huwelijk: vijftig jaar natuurbeheer en erfgoedzorg in het Drentsche Aa-gebied. De Levende Natuur, 116, 131–136.