Natura 2000 is het netwerk van belangrijke natuurgebieden in de Europese Unie. Voor de Drentsche Aa is dit het derde belangrijke etiket na de aanwijzing tot Nationaal Park en Nationaal Landschap. Het Drentsche Aa-gebied is één van de grootste terrestrische Natura 2000- gebieden in Nederland (3.900 ha). De aanwijzing is een bekroning van alle eerdere inspanningen op het gebied van ruimtelijke ordening, waterbeheer en natuurbeheer. Wat is de Europese betekenis van het gebied en wat is de meerwaarde van Natura 2000 voor het gebied?