Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus) is één van de twee mossen van de Habitatrichtlijn (bijlage II) die in Nederland voorkomen. Het is een Europees bedreigde soort die in 1996 is herontdekt en inmiddels op verschillende plekken in Nederland voorkomt. Deze status geeft aan Nederland de verplichting om de ontwikkeling van Geel schorpioenmos te volgen. In het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden daarom elke drie jaar alle bekende vindplaatsen van Geel schorpioenmos nauwkeurig in kaart gebracht. Inmiddels zijn er vier inventarisatie-ronden geweest, hetgeen aanleiding geeft tot een nadere beschouwing van de resultaten.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Tweel, D.J. Bokeloh, R. Martens, A.M. Kooijman, C. Cusell, I.S. Mettrop, … L.B. Sparrius. (2015). Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden. De Levende Natuur, 116(004), 158–162.