Het herstel van de Nederlandse dassenpopulatie sinds 1980 is voor een belangrijk deel te verklaren uit een betere bescherming door de overheid en NGO’s enerzijds en een andere omgang met de Das (Meles meles) door boeren, jagers en bestuurders anderzijds. Deze ontwikkelingen suggereren een verandering in de wijze waarop tegen de Das wordt aangekeken. Doel van dit artikel is om de beelden van dassen in de loop van de tijd te analyseren, om daarmee inzicht te krijgen in de maatschappelijke kant van het herstel van de dassenpopulatie.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H.A.C. Runhaar, M. Runhaar, & J. Vink. (2015). Beelden van de Das in Nederland 1900-2013: van ongedierte tot troeteldier?. De Levende Natuur, 116(005), 228–231.