Het gaat goed met de Das (Meles meles) in Overijssel. Veel beter dan menigeen 35 jaar geleden kon vermoeden, toen het dier in de provincie zo goed als uitgestorven was. In lijn met de landelijke trend is de Das niet alleen bezig zijn oorspronkelijke leefgebieden te heroveren, maar vestigt zich nu ook op nieuwe plekken zoals veengebieden, het talud van een snelweg of de bebouwde kom. Wat is er veranderd waardoor de Das nu zo succesvol is? Heeft de Das een nieuw ecoprofiel nu hij zich buiten ons referentiebeeld begeeft?