De soortensamenstelling van de vegetatie van de heischrale zone van de Zuid- Limburgse hellingschraallanden is de laatste decennia sterk achteruit gegaan (Smits et al., 2006). In het kader van OBN is in twee fases (2005-2009 en 2009-2013) onderzoek gedaan naar mogelijke oorzaken hiervan en is gezocht naar praktijkgerichte oplossingen om de achteruitgang terug te draaien.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Weijters, N.A.C. Smits, & R. Bobbink. (2015). Herstel van de heischrale vegetatie van de Zuid-Limburgse hellingen. De Levende Natuur, 116(006), 242–247.