De Sint-Pietersberg gelegen ten zuiden van Maastricht is al eeuwenlang bekend omwille van de vele zeldzaamheden die er te vinden zijn. Zelfs Carl von Linné zou hier persoonlijk op bezoek geweest zijn in 1738 (Beaujean, 2009). In de 19e eeuw bestond de Sint-Pietersberg vooral uit schrale graslanden op kalk, waar een heleboel planten- en diersoorten voorkwamen die hier de noordgrens van hun areaal bereikten. In de eerste helft van de 20e eeuw gingen deze soortenrijke graslanden geleidelijk aan verloren, toen de schapenbegrazing die verantwoordelijk was voor hun ontstaan, verdween. Sinds 2009 volgen twee LIFE Natuur projecten elkaar op om op grote schaal het herstel van deze graslanden, die op Europees niveau een prioritair habitat vor- men, te herstellen. Het LIFE project Hélianthème duurde van 2009 tot 2014; in die tijd werden op het Waalse gedeelte meer dan 15 ha kalkgrasland hersteld. We hebben hier te maken met een echte verjongingskuur voor de Sint-Pietersberg.

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R. Vanherck, & T. Ory. (2015). Een verjongingskuur voor de Waalse Sint-Pietersberg. De Levende Natuur, 116(006), 254–258.