De Oostvaardersplassen is de laatste tijd zonder twijfel het meest besproken natuurgebied van Nederland. Het minimale interventiebeleid dat plaatsvindt in dit gebied heeft geleid tot indrukwekkende kuddes, die onder andere te zien zijn in de succesvolle natuurfilm De Nieuwe Wildernis. Dit beheer wordt echter ook in verband gebracht met gebrek aan verjonging van bomen en struiken en een daling van de biodiversiteit. Onder welke omstandigheden is verjonging van bomen en struiken mogelijk en welke gevolgen heeft dit voor de biodiversiteit van planten en ongewervelden?

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R. Klink, J.L. Ruifrok, & C. Smit. (2015). Verjonging van bomen en struiken en de diversiteit van planten en ongewervelden in de Oostvaardersplassen. De Levende Natuur, 116(004), 163–169.