Het Doldersummerveld in West-Drenthe werd bij aankoop door Het Drentse Landschap in 1967 getypeerd als een eenvormige ‘Pijpenstrootje-steppe’. Sindsdien zijn herstelmaatregelen en is heidebeheer uitgevoerd. Door vegetatiekartering om de tien jaren en jaarlijkse broedvogelinventarisaties zijn de veranderingen op de voet gevolgd. Wat laten deze metingen aan lange termijnveranderingen zien?

, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.J. van Dijk, & H.D. Heinemeier. (2015). Langjarig onderzoek aan vegetatie en broedvogels op het Doldersummerveld. De Levende Natuur, 116(004), 170–176.