Een belangrijk deel van de bodemfauna in zee bestaat uit weekdieren, zowel in biomassa als in aantal soorten. Weekdieren zijn een belangrijke indicator voor de natuurkwaliteit in mariene gebieden. Maar hoe gaat het eigenlijk met de mariene weekdieren in Nederland? Hoeveel soorten nemen toe of af en welke factoren liggen daaraan ten grond- slag? Op basis van alle beschikbare gegevens zijn we nagegaan of er veranderingen zijn in de soortensamenstelling gedurende de afgelopen halve eeuw.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S.J. van Leeuwen, & A.W. Gmelig Meyling. (2015). Weekdierfauna in de Nederlandse mariene wateren sterk veranderd. De Levende Natuur, 116(004), 177–184.