Tijdens de planteninventarisatie in 2014 van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) was het opvallend dat een hele reeks van gewone bloemplanten als Zeepkruid (Saponaria officinalis), Teunisbloem (Oenothera spec.), Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), Slangenkruid (Echium vulgare) en Koningskaars (Verbascum thapsus) niet meer, uiterst schaars of slechts vegetatief te vinden waren. De vraag was of de achteruitgang van deze bloemplanten te relateren is aan het sterk toenemende aantal Damherten. Aan de hand van een terugblik door bijna vijftig jaar planteninventarisatie is nagegaan welke plantensoorten in areaal zijn achteruitgegaan en of de achteruitgang van specifieke voedselplanten van dagvlindersoorten te relateren is aan het aantal vlinders op routes voor dagvlindermonitoring.

, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. van Mourik. (2015). Bloemplanten en dagvlinders in de verdrukking door toename van Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De Levende Natuur, 116(004), 185–190.