In het stedelijk gebied bieden groene daken een potentieel nieuw leefgebied voor planten en dieren, waaronder vlinders. Groene daken verschillen zowel in voorkomende planten als in eigenschappen van de dakbodems. Daksubstraten (dakbodems) verschillen van ‘gewone’ grond, doordat ze een lage bulkdichtheid moeten hebben, en water goed moeten doorlaten. Recente inventarisaties op het groene dak van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) hebben aangetoond dat vlinders op een groen dak voor kunnen komen (Kranenburg & Huigens, 2013).