De hellingbossen van Zuid-Limburg worden gekenmerkt door een rijke flora en fauna. Toch is een deel van de soorten die eens kenmerkend waren voor de hellingbossen afgenomen of zelfs verdwenen in Nederland. Het dichtgroeien van de bossen na het beëindigen van hakhoutbeheer wordt als een belangrijke oorzaak daarvoor gezien. Tot de soorten die sterk achteruit zijn gegaan behoort de Keizersmantel (Argynnis paphia). In dit artikel worden de ecologische eisen van de fauna van hellingbossen besproken aan de hand van deze dagvlindersoort. De hoofdvraag daarbij was: In welke mate worden de ecologische randvoorwaarden voor de Keizersmantel bepaald door het aanbod van waardplanten en door het microklimaat?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.A. Omon, K. Veling, & M.F. Wallis de Vries. (2015). De Keizersmantel als indicator voor het herstel van lichte en viooltjesrijke hellingbossen. De Levende Natuur, 116(005), 204–207.