De Veenmosorchis (Hammarbya paludosa) is een erg kleine, zeldzame en ernstig bedreigde orchidee, die in Nederland nog op enkele plekken in het laagveengebied en op Pleistocene zandgronden voorkomt. De afgelopen decennia is de soort sterk achteruitgegaan. Het is bekend dat Veenmosorchis op overgangen tussen zure en basische milieus in Veenmos- vegetaties staat, maar exacte metingen van standplaatsfactoren zijn slechts beperkt beschikbaar. In dit artikel worden de standplaatseigenschappen van Veenmosorchis in Nederland beschreven. Tevens wordt op basis van de standplaatseigenschappen een aanbeveling gedaan voor herstel en beheer van Veenmosorchispopulaties en hun habitat, en worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.

, , , , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

G. van Dijk, R. Loeb, E. Brouwer, A.J.P. Smolders, & N. Eimers. (2015). Standplaatseigenschappen van de Veenmosorchis in Nederland. De Levende Natuur, 116(005), 208–214.