In Het Verdronken Land van Saeftinghe (kortweg Saeftinghe) broeden jaarlijks honderden ganzen. Geregeld leveren zomerganzen overlast, maar in Saeftinghe fungeren ze als welkome grazers op plekken waar reguliere begrazing niet mogelijk is. Daardoor zorgen de ganzen voor het behoud van biodiversiteit. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de ganzenpopulaties is onderzoek uitgevoerd naar het broedsucces van de twee talrijkste ganzensoorten in Saeftinghe: de Grauwe gans (Anser anser) en de Grote Canadese gans (Branta canadensis). Belangrijke vraag daarbij was of het broedsucces van beide soorten wel voldoende is voor een duurzame instandhouding van de populatie.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B. de Maat, P. Calle, J.W. Casteleijns, & M. Jacobusse. (2015). Het broedsucces van de Grauwe- en Grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe. De Levende Natuur, 116(005), 215–221.