De bijdragen in dit themanummer bieden een breed overzicht van actuele ontwikkelingen in het onderzoek naar en het beheer van de natuur in Zuid-Limburg (NL) en aangrenzend België. Door de oogharen ontstaat zo ook een beeld van de belangrijkste knelpunten en kansen die er de komende decennia zijn voor deze natuur

, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B.F. van Tooren, O.P.J.H. Op den Kamp, M. Lejeune, A.H. Ovaa, & H.L. Schimmel-ten Kate. (2015). Kansen en bedreigingen voor de natuur in het Limburgse heuvellandschap. De Levende Natuur, 116(006), 309–314.