Zuid-Limburg, Hazelmuis, Vijlenerbos, Wilde kat, Noord-Brabant, Savelsbos, Waterlobelia, Strabrechtse heide, Rouwkuilen, vochtige heide, ven
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Nooren. (2015). Uit de gebieden van Staatsbosbeheer. De Levende Natuur, 116(006).