Betaald parkeren, zorgtaken, biomassa, energievliegtuigjes of natuurbegraven; terreinbeheerders richten zich op alternatieve, soms gloednieuwe inkomstenbronnen. Om de touwtjes aan elkaar te knopen, om recreatievoorzieningen op peil te houden of om nieuwe natuur te creëren en te onderhouden. Natuur moet maat- schappelijke meerwaarde gaan bieden.