Kleinst egelskop, Friesland, Klein vlooienkruid, Geeserstroom, Kruipend moerasscherm, Drenthe
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Nooren. (2016). uit de gebieden van Staatsbosbeheer. De Levende Natuur, 117(001).