Natuurlijke kalkrotsen komen in Nederland niet voor. Er zijn echter wel veel dag- bouw mergelgroevesin Limburg die als open kalkmilieus een grote diversiteit aan planten- en diersoorten herbergen. Een groot deel van deze soorten en habitat- typen zijn in Nederland zeldzaam en beschermd in het kader van Natura2000. Mergelwinning heeft hierdoor naast knelpunten ook kansen voor natuur opgeleverd. Een analyse van de geologie, hydrologie en ecologie van mergelgroeves en -rotsen geeft aan welke maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van deze natuurwaarden.

, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.E. Nijssen, M.C. Scherpenisse, P.J.M. Verbeek, H. de Mars, W.J.M. van Rijsselt, & B.J.H.M. Possen. (2015). Mergelgroeves: ontstaan, ontwikkeling en beheer van on-Nederlandse natuur. De Levende Natuur, 116(006), 302–308.