Het gaat niet goed met Rozenkransje (Antennaria dioica) in Nederland. Deze tweehuizige soort is een goede indicator voor de nadelige effecten die vermesting, verdroging, verzuring én versnippering hebben op de kenmerkende biodiversiteit van haar habitat heischrale graslanden en duingraslanden. Dat er van ooit honderden populaties in Nederland nog maar elf over zijn, waarvan zes zonder hulp niet meer levensvatbaar, is een slecht teken voor de toestand van haar leefgebieden. Eén van de niet meer levensvatbare populaties is die van de Kleine Startbaan bij Havelterberg in Drenthe, waarvoor in 2014 een herstelproject is gestart. De alarmerende en urgente inzichten die het project nu al biedt gaven aanleiding tot dit tussentijdse verslag.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.G.B. Oostermeijer, S.H. Luijten, M.J. Weijters, & R. Bobbink. (2016). Rozenkransje en heischraal grasland in Drenthe. De Levende Natuur, 117(001), 22–27.