Er zijn momenteel in Nederland maar weinig vlindersoorten die zo hard achteruitgaan als de Argusvlinder (Lasiommata megera). In goed twintig jaar tijd verdween maar liefst 98% van de populatie in ons land. En dat terwijl het tot voor kort een heel ‘gewone’ vlindersoort was in een breed scala aan biotopen. Om het tij te keren heeft De Vlinderstichting recent een beschermingsplan voor de Argusvlinder opgesteld. Met de daaruit voortkomende maatregelen en onderzoek is nieuwe kennis opgedaan over de ecologie van de Argusvlinder en de problemen waar de soort mee kampt. In dit artikel presenteren we deze kennis. Op basis daarvan geven we richtlijnen voor het beheer van het habitat van de Argusvlinder.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A. Stip, & M.F. Wallis De Vries. (2016). De Argusvlinder: hoe keren we de afname van een ‘gewone vlindersoort’?. De Levende Natuur, 117(002), 46–51.