Vennen die hoog boven de grondwaterspiegel liggen hebben een eigen ‘schijngrondwaterspiegel’. Deze schijngrondwaterspiegel bevindt zich boven een waterstagnerende bodemlaag. Op deze bodemlaag stagneert inzijgend regenwater, wat zich vervolgens gedraagt als grondwater. Vanaf de jaren tachtig en negentig worden in het kader van herstelbeheer vennen vaak uitgebaggerd. Hierbij wordt de sliblaag uit de vennen verwijderd. De waterstagnerende laag is hierbij in een aantal vennen lek geraakt. Kan deze hersteld worden?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B. van den Berg. (2016). Herstel van beschadigde waterstagnerende bodemlagen van vennen. De Levende Natuur, 117(002), 52–53.