De ecologische ontwikkeling in het Markermeer vertoonde de afgelopen twee decennia een neergaande trend. Met het onderzoeksprogramma Natuurlijk Markermeer-IJmeer (NMIJ) zoekt Rijkswaterstaat (RWS) naar herstelmaatregelen om weer een robuust ecologisch gezond watersysteem te realiseren. In het kader van NMIJ zijn in de zogenaamde ‘Waterproeftuin’ innovatieve technieken en kansrijke maatregelen in de praktijk beproefd. In dit artikel belichten wij de resultaten en leerpun- ten van drie veldexperimenten: Marker Kwelderwerken, Marker Stapsteen en Rifballen.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A. Bak, D. Wielakker, K. Didderen, R.C. Fijn, & W. Lengkeek. (2016). Leerpunten uit drie veldexperimenten voor een ecologisch gezond Markermeer. De Levende Natuur, 117(002), 54–60.