Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt niet alleen de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte in beeld en evalueert het gevoerde beleid, maar verkent ook de opvattingen over natuur in de samenleving. In het kader van dat laatste organiseerde het PBL op 11 November 2015 een zogenoemde ‘Philosophers’ dialogue’. Aan vier prominente filosofen was gevraagd een essay te schrijven over ‘Nature in modern society’, dit te presenteren op de bijeenkomst en vervolgens met elkaar in dialoog te gaan. De toehoorders bestonden uit vertegen- woordigers van de Europese Commissie, van ministeries verantwoordelijk voor natuurbeleid uit diverse lidstaten van de EU, van internationale natuurorganisaties, van onderzoeks- instituten en het bedrijfsleven. Aan mij was de eer de bijeenkomst in te leiden en te modereren.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. Schouten. (2016). Opvattingen over natuur in de samenleving. De Levende Natuur, 117(002), 70–71.