't Merkske, fosfaat, uitmijnen, Bruine beer, Zeeland, Kop van Schouwen, Kluut, Visdiefje, Tholen, Schor van Bath, Oosterschelde
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Nooren. (2017). Uit de gebieden van Staatsbosbeheer. De Levende Natuur, 117(002).