De natuur trekt mensen aan. Dat blijkt onder meer uit de populariteit van tv-programma’s als ‘Freek in het wild’ en ‘Vroege Vogels’, de drukte in het bos op zondagmiddag, het succes van sites zoals ‘waarneming.nl’ en de miljoenen leden van natuurorganisaties. Liefde voor de natuur lijkt wel haast een universele menselijke eigenschap te zijn (Wilson, 2006). Echter, deze liefde lijkt soms kort- durend te zijn, aangezien mensen hun auto het liefst voor de deur willen parkeren, graag snel met dezelfde auto op het werk willen zijn en ruim willen wonen. Overheden en natuurbeschermingsorganisaties willen daarom weten hoe de liefde voor natuur zich vertaalt in steun voor natuurbescherming en beleid dat deze bescherming gestalte geeft. Daarom wordt sinds 1996 onderzoek gedaan naar het draagvlak voor natuur en natuurbeleid onder de Nederlandse bevolking.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

T.A. de Boer, & B.H.M. Elands. (2016). Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid. De Levende Natuur, 117(003), 80–85.