De Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een beschermde inheemse zoetwatervis. De soort heeft een klein verspreidingsgebied en leeft in en op modderbodems van vaak dichtbegroeide (polder)wateren. Gezien de beschermingsstatus in de Flora- en fauna- wet is het noodzakelijk om bij ingrepen in het leefgebied de aan- of afwezigheid van deze soort vast te stellen. De soortenstandaard Grote modderkruiper versie 2.0 (RVO, 2014) schrijft voor welke vangtechnieken daarvoor kunnen worden gebruikt. Maar hoe effectief zijn deze vangtechnieken?

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Th. de Jong, & K. van Bochove. (2016). De Grote modderkruiper, lastig te vangen?. De Levende Natuur, 117(002), 65–69.