De bodemfauna van de Noordzee wordt doorgaans zeer grof bemonsterd. De oorzaak daarvan is gelegen in de hoge kosten verbonden met bemonstering vanaf een schip, met gespecialiseerde apparatuur, op grote afstand van de kust en in de kostbare analyses. De Noordzeebodem is bovendien heterogeen qua bodemsamenstelling. Door de relatief kleine monsters is het ook nog eens extra lastig een compleet beeld te krijgen van de soortenrijkdom. Aangezien de bodemfauna een belangrijke rol speelt in de ecologie van de Noordzee, en ook van belang is voor onder andere de visfauna en zeezoogdieren, is monitoring nodig om de toestand van de Noordzee te kunnen volgen.

, , , , , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.A. Faasse. (2016). Meer informatie over soortenrijkdom Noordzeebodem uit bodemschaaf. De Levende Natuur, 117(003), 86–89.