Evides Waterbedrijf bedrijft in de Oost- en Middelduinen (Goeree-Overflakkee) een waterwinning met kunstmatige infiltratie van rivierwater. In de periode 1996-2001 is de inrichting van de waterwinning drastisch aangepast en werd overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd water met een zeer laag fosfaatgehalte. De verwachting was dat zich in de heringerichte infiltratiekanalen een watervegetatie van onder- gedoken waterplanten zou gaan ontwikkelen. De eerste jaren leken de verwachtingen bevestigd te worden door het verschijnen van diverse waterplantsoorten, waaronder zeldzame kranswiersoorten, maar daarna verarmde de watervegetatie betrekkelijk snel hoewel het water zeer helder bleef. Wat zou daarvan de oorzaak zijn en zou een rijke watervegetatie bevorderd kunnen worden met ander beheer?

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

C.S.J. Aggenbach, M. Annema, A.J.M. Jansen, & H.A.M. Ketelaars. (2016). Ontwikkeling van watervegetaties in de heringerichte infiltratiekanalen in de Oostduinen. De Levende Natuur, 117(003), 94–101.