Grijze zeehonden (Halichoerus grypus grypus) maken een stevige comeback. In de Middeleeuwen zijn ze door de jacht vrijwel uit de Waddenzee verdwenen. Door immigratie vanuit de Britse eilanden zijn ze afgelopen halve eeuw weer terug in Nederland. Ook krijgen ze hier nu weer jongen, goed herkenbaar aan hun witte bontjas. Voor deze geboortes is een rustige en veilige plek nodig waar de jongen de eerste weken op het droge kunnen blijven liggen. Tot nu toe worden de meeste Grijze zeehonden in Nederland op een aantal zand- platen in de Waddenzee geboren. Rustig en veilig zijn deze echter lang niet altijd, omdat tijdens stormvloeden geregeld dieren wegspoelen waardoor de jongen hun moeder kunnen kwijtraken. Daarnaast kunnen de platen van jaar tot jaar sterk veranderen waardoor gebieden ongeschikt kunnen worden.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.V. de Groot, S.M.J.M. Brasseur, G.M. Aarts, E.M. Dijkman, & R.J. Kirkwood. (2016). Zandplaten voor jonge Grijze zeehonden. De Levende Natuur, 117(003), 102–107.