Natuurmonumenten (NM) voert al vanaf 1996 natuurherstelprojecten uit met behulp van LIFE subsidies (LIFE Nature restoration program) vanuit de Europese Commissie (EC). Het 21e en tevens grootste LIFE project van Natuurmonumenten ging in 2013 van start en betreft een groot laag- veen-herstelprogramma. Het project wordt uitgevoerd in zes gebieden van Natuurmonumenten: Oostelijke Vechtplassen, De Wieden, Botshol, Naardermeer, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en het Wormer- en Jisperveld en in twee gebieden van Staatsbosbeheer: de Rottige Meente & Brandemeer en het zuidelijke deel van de Oostelijke Vechtplassen.

, , , , , , , , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

L.M.L. Zonneveld, R. Munters, & B.H. Jap. (2016). Nieuw leven in het veen. De Levende Natuur, 117(003), 108–110.