hoogtekaart, schietmot, Tjonger, Friesland, Draaihals, Drenthe, Dwingelderveld, Lentevreugd, Zuid-Holland
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.J. Nooren. (2016). uit de gebieden van Staatsbosbeheer. De Levende Natuur, 117(003).