In Nederland en België samen zijn tegenwoordig slechts twee echte slufters bekend: de Slufter op Texel en het Zwin op de grens met België. Het Zwin kent een lange geschiedenis van verzanding waardoor zeewater steeds moeilijker kan binnendringen. Zonder ingrijpen dreigen de kenmerkende zoute slikken en schorren te verdwijnen om plaats te maken voor een zoeter systeem van duinen, rietvelden en wilgenstruwelen hetgeen voor de beheerder ongewenst is. Om dit te voorkomen zijn structurele maatregelen noodzakelijk. Uitbreidingswerken van het Zwin moeten de verzanding een halt toeroepen en een meer blijvende oplossing bieden (Trachet et al., 2015). Voorafgaand aan de ontpoldering van aanpalend gebied is vanaf 2016 de geul al verdiept en verbreed. Pas na de ontpoldering zal ook de vergroting van de komberging optimaal kunnen meespelen in de dynamiek van de Zwingeul en kreken.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

E. Van Quickelborne, A. Van Braeckel, & D. Sebastian. (2018). De verzanding van het Zwin: mythe en realiteit. De Levende Natuur, 119(4), 148–150.