Akkervogels, of iets breder omschreven, boerenlandvogels doen het bijzonder slecht in Nederland. Pogingen om het tij te keren hebben tot nu toe nauwelijks resultaat. Aanleg van speciale akkerranden voor veldleeuweriken en patrijzen hebben tot op heden de trend niet kunnen keren. Een beperkt aantal initiatieven heeft wèl succes, maar daarvoor is een flinke inzet van overheidssubsidies onontbeerlijk. Zo’n gesubsidieerd project is “PARTRIDGE” een Europees samenwerkingsproject in vijf Europese landen om akkervogels, met de patrijs als flagshipsoort, via intensieve inrichtingsmaatregelen nieuwe kansen te bieden. Dit artikel geeft inzicht in het gebiedsproces, waarin natuurbeheerders en agrariërs samen optrekken en in de eerste resultaten van het Zeeuwse demonstratiegebied op Schouwen- Duiveland, kortweg ‘Burghsluis’.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

C. Vreugdenhil, & C. Jacobusse. (2019). Van soortenbescherming naar natuurinclusieve landbouw in grootschalig Zeeuws akkerland. De Levende Natuur, 120(4), 127–131.