Hoe kon het denken en werken van Victor Westhoff van 1935 tot 1975 zo parallel lopen met ontwikkelingen binnen de natuurbescherming en het natuurbeheer? En wat zegt dit over het belang van Westhoff voor het totale veld van de natuurbescherming? Dat is het onderwerp van de biografie over Westhoff, getiteld ‘Natuurbescherming als hartstocht’.