Nadat het korhoen, de duinpieper en de klapekster van de Gelderse heidevelden zijn verdwenen, lijkt ook het doek te zijn gevallen voor de tapuit. In 2018 werden geen broedparen meer vastgesteld op de Veluwe, het laatste bolwerk in de provincie. De vraag is waarom ook deze vogelsoort Gelderland de rug toe heeft gekeerd. Zijn er kansen op herstel?