Watervogels

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Ornithologische Unie

L.M.J. van den Bergh, S. Dirksen, B. Ebbinge, A. van Haperen, C.M. Lok, J. Philippona, … A. Timmerman Azn. (1981). Resultaten van de ganzentellingen in Nederland in het winterhalfjaar 1979-80 - 6e bericht -. Watervogels, 6(3), 119–142.