Het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grote rivieren vond plaats in de Duursche Waarden: in 1989 ging de schop de grond in. Het was de start van een nieuwe omgang met landbouw, natuur en water in het rivierengebied. Na 25 jaar maken wij als beheerder een voorlopige balans voor het gebied op. Hoe hebben vegetatie en fauna zich ontwikkeld en komen de ontwikkelingen overeen met de verwachting?

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P.H.A.M. Dirks, G. Kooijman, A.M. Hottinga, & W.G. Gerritse. (2014). 25 jaar natuurontwikkeling in de Duursche Waarden. De Levende Natuur, 115, 198–204.