Veel bestuurders en beheerders zullen denken aan gedoe en gedonder als het gaat om het Drentsche Aa-gebied. Al ruim een halve eeuw proberen zij, samen met belangengroepen en deskundigen, het gebied beter en mooier te maken, maar telkens blijken ook de bewoners opvattingen te hebben. Beleidsmakers blijven met wisselend succes zoeken naar meer ‘draagvlak’ en betere ‘communicatie’. Welke visies en samenwerkings- strategieën kozen de verschillende partijen en hoe beïnvloedde dit de betrokkenheid en waardering van de bewoners?

burgerparticipatie, Staatsbosbeheer, Drenthse Aa, Nationaal park, natuurbeheer, ruilverkaveling
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H.J. van der Windt, & S. van Bommel. (2015). Het Drenthse Aa-gebied, ruim 50 jaar draagvlak, dwarsverbanden en deskundigheid. De Levende Natuur, 116, 87–91.