In Nederland worden al sinds langere tijd windturbines en windparken gebouwd om op een duurzame manier energie op te wekken. In maart 2014 stonden er 1783 windturbines in Nederland. De aanwezigheid van windturbines kan gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen. In dit artikel gaat, op basis van literatuuronderzoek en aangevuld met eigen vleermuiskasten-onderzoek, de aandacht uit naar de nadelige effecten van windturbines op vleermuizen en hoe deze mogelijk beperkt kunnen worden. Dit is relevant in verband met de aanleg van nieuwe windparken en het renoveren van verouderde parken.