Eeuwenlang hebben de kustduinen het laaggelegen Holland beschermd tegen de zee. Tegen alle traditie in zijn er in 2012 vijf enorme gaten van 100-150 meter breed in de buitenste duinenrij gegraven om opnieuw vrij spel te geven aan wind, zout en zand. Vijf duincomplexen verder landinwaarts zijn ook kaal en klaar gemaakt voor de werking van deze elementen. Hiermee is de uitgangssituatie ontstaan voor een grootschalig, dynamisch duinlandschap met karakteristieke habitats van Witte duinen, Grijze duinen en Vochtige valleien.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. Kuipers, S.M. Arens, & B.G. Ruessink. (2016). Grootschalig herstel van stuivende duinen. De Levende Natuur, 117(003), 90–93.